Croeso/Welcome

Croeso i’m mlog. Rwy’n bwriadu trafod cleddyfa trwy’r Gymraeg, sy’n fach o niche. Fydd popeth yn ddwyieithog felly bydd unrhyw un sy’n deall Saesneg yn medru darllen heb ddibynnu ar Google Translate. Edrychwch am liwiau’r ffont, fydd coch dywyll yn dynodi’r Gymraeg gan fydd du yn dangos Saesneg. Fyddwn yn ysgrifennu yn y teitl os fydd yn uniaith. Mwynhewch!

weeblyfencing1

Welcome to my blog. My aim is to discuss fencing in Welsh, which is a hell of a niche. I’m striving to make everything bilingual so anyone who understands English can read along without relying on Google Translate. Look out for coloured font, dark red will indicate something written in Welsh while English will be in the standard black. While I’ll write in the title if a post is only in one language. Enjoy!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s