Cynghori Cleddyfwr Ifanc

Mae’n ddechrau mis Medi, rydw i yn ogledd Caerdydd tu mewn i neuadd ysgol ym maestref Radur ym mhlith wynebau cyfarwydd â anghyfarwydd. Wrth gamu trwy’r drysau mae’n anodd anwybyddu pa mor brysur mae’r ystafell. O flaen fi mae bowt yn digwydd, yn syth mae’n llygaid wedi cael i ddenu a dydw i fethu gwrthsefyll gwylio a phroffwydo’r pwyntiau. Fe fyddwn yn canmol wrth weld symudiad da, fel pari riposte neu ffugiad, a chau’n ceg wrth wel camgymeriad dwl. Ond ddim dyna pam rydw i yma.

Dyma’r Leon Paul Junior Series yng Nghaerdydd ac mae rhiant wedi gofyn imi ddod i gynghori. Mewn ffordd roeddwn fel mentor am y dydd. Wnes i siŵr roedd y cleddyfwyr wedi ymdwymo, wneud bowts ymarfer, cadw lefelau dŵr yn uchel gan fod ym mag llawn offerynnau (a gwaith, doeddwn i fethu osgoi gwaith) rhag ofn fydd gleddyf yn torri. Fyddaf yn gwylio ei bowts a phryd ddawn nhw i ben wneud sylwadau positif. Wrth wneud hyn fe fyddaf yn pwysleisio pethau i wellaf er mwyn paratoi am ei bowt nesaf. Roedd hyn yn bwysig gan ei fod gystadleuaeth gyntaf un o’n cleddyfwyr wnaeth dim ond dechrau cleddyfa’r wythnos cynt. Ymhlith yr amodau newydd wnes i galonogi’r plentyn a’i rhiant trwy ddefnyddio’n profiadau. Mae rhaid pwysleisio fy mod i ddim yn hyfforddwr cleddyfa, dydw i ddim yn erbyn cael cymwysterau yn y dyfodol (Rwy’n hoffi’r syniad o fod yr unig hyfforddwr cleddyfa sy’n galla siarad Cymraeg yn rhugl). Ond yn fy nghalon rwy’n cleddyfwr brwdfrydig sy’n joio pob agwedd o’r sbort. Mae cleddyfa yn ddifyrwaith ac nid wyf yn becso os rwy’n ennill neu’n colli. Rwy’n hoffi cystadlu a cheisio gwrth feddwl yn wrthwynebwr, ond rwy’n gallu gweld y dynfa i hyfforddi. Roeddwn i’n hoffi cynghori a gweld y cleddyfwr yn ceisio defnyddio’r wybodaeth yn ei bowt nesaf. Gan fod e’n neis fynd nôl mewn amser, dydw i ddim yn ddyn dieithr i gystadlaethau mewn neuaddau ysgol felly oedd e’n neis dychmygu pa gyngor fe fyddwn i eisiau clywed yr oedran ‘na. Er enghraifft mae tywelion yn ddefnyddiol, nid yn unig i sychu’r talcen, mae nhw hefyd yn ddefnyddiol i sythu cleddyf a’i frawychu Vogon. Mae’n swnio’n amlwg ond fydd e’n neis fod wedi cael rhywun i atgoffa fi i ganolbwyntio. Wneud siŵr fy mod i’n hasesu beth sy’n o’n mlaen a gwneud siŵr dydw i ddim yn dibynnu ormod ar blade engagement. Mae’n rhywbeth sy’n angen ar gleddyfwyr sydd ar yr ymylon. Ac un o’r rhesymau pam mae cleddyfwyr gyda hanes o gleddyfa yn y teulu yn tueddu gwneud yn well, ben dant y rhai ble mae rhiant yn hyfforddwyr, yn gymharol i’r rhai sydd heb. Wrth gwrs does dim byd yn osgoi gwaith caled a chyfernod pendant. Mae hefyd dadl fod o’n well ddod o glwb mawr, mae’n bosib fyddwch yn cael llai o amser gyda hyfforddwr yn gymharol i glwb bach. Ond mae’n neis fod mewn cystadleuaeth wedi cael i amgylchynu gan wynebau cyfarwydd. Nid yn unig meant yn gallu cefnogi chi mae mwy o siawns fydd rhywun yn dweud gair cefnogol yn eich clust. Roeddwn i ben dant yn teimlo bach yn unig yn gwpan Charlie Adams mis Ionawr pryd roedd yr ystafell i gyd bron yn cefnogi’n wrthwynebwr ac rwy’n oedolyn (fe wna’u curo fe dro nesaf).

Beth bynnag rwy’n credo mae hynny’n ddigon, i orffen rydw i eisiau dymuno pob lwc i bawb sy’n cystadlu ym Mryste a gobeithio bydd pawb yn joio. Ac i bob rhiant sy’n darllen hyn i wneud siŵr ei fod yn rhoi cefnogaeth i’ch plentyn. Mae cwpwl o eiriau cefnogol yn gallu creu effaith fawr.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s