Dewis Esgidiau Cleddyfa

Wythnos diwethaf wnaeth cwestiwn poblogaidd ymddangos ar wefan Reddit am esgidiau cleddyfa. Neu i fod yn gywir pa esgid i wisgo wrth gleddyfa. Mae’n bwysig dewis yn ddoeth am ei fod yn gwestiwn sydd dal i ddyfalu cleddyfwyr profiadol ac amhrofiadol. Er ddweud hynny does dim esgid ar gael bydd allu gwella safon cleddyfa rhywun. I wneud hynny mae rhaid ymarfer a gwella eich techneg. Er enghraifft fe allwn i brynu’r esgidiau fwyaf costus yn y byd gyda’r deunydd ar dechnoleg gorau ond mae’n dda i ddim os mae safon y troedwaith yn wael. Does dim ots os ydych yn gwisgo par £20 ($33, €25) neu £170 ($282, €215) bydd safon eich cleddyfa yn dioddef.

Yn ddelfrydol mae eisiau esgid gyda gwadn fflat ac anhyblyg. Dydy trainers ddim yn addas achos fydd nhw’n torri o dan straen rhagwthion. Mae esgidiau cwrt gyda gwadn addas gan fod mwy o gleddyfwyr rhyngwladol yn i wisgo. Mae Pencampwr Ewropeaidd Ffwyl 2014 James Davis, 8fed yn y byd tro diwethaf imi edrych, yn defnyddio par o esgidiau Tennis. Yn ystod gemau Olympaidd fe wysgodd par o Adidas Barricade Team 1. Dyma’r rhin teulu o esgid mae Andy Murray wedi ennill pob cystadlaeth Open ynddyn. Rydw i hyd yn oed wedi gweld pobl, ddim yn rhyngwladol, yn cleddyfa mewn esgidiau Converse ond nid ydw i’n awgrymu hyd. Dychmygwch gael i daro ar y troed gydag epée? Mae’n bwysig gwisgo esgidiau cyfforddus, sy’n dechrau gyda’r maint cywir. Ewch ar y we ac edrychwch ar siartiau mesur o wahanol wneuthurwyr. Rwy’n gallu gwisgo esgidiau maent 9 ond am gleddyfa mae rhaid i fi ddefnyddio 8 a hanner neu 9 yn U.D.A. Nesaf rydych eisiau ddarganfod eich math o droed. Er enghraifft oes gennych draed cul prynwch par o Adidas, rwy’n gwybod o brofiad bod tuedd ganddyn nhw i greu esgidiau cul fel mae gan Hi-Tec tuedd i greu esgidiau eang. Os mae eich traed ddim yn un na’r llall prynwch par o Asics neu Nike. Dydw i ddim am enwi pob gwneuthurwr yn y byd ond mae’r rheolau’n dal dŵr gan does ddim gwahaniaeth os oedd yr esgid wedi cael i gynllunio yn unswydd ar gyfer gleddyfa. Rhywbeth arall i ystyried ydy oes eisiau cefnogaeth arc. Yn anffodus mae pob esgid yn wahanol ac ar y cyfan mae’n llawer rhwyddach rhoi mewnosodiad orthopaedig mewn esgidiau cwrt. Gan fydd cwpanau sawdl yn ffitio unrhyw esgid.

Os ydych am brynu esgidiau pwrpasol ar gyfer cleddyfa (sy’n fwy costus ar y cyfan) rydych yn buddsoddi mewn ardaloedd atgyfnerthol rhag ofn i chi rolio’r goes. Wrth gwrs maen bosib i rolio esgid tennis, mae rhai esgidiau cleddyfa hyd yn oed yn dod gyda phadin gel rhag ofn i Djokovic lithro wrth wneud drop shot (edrychwch ar y we i weld). Mae esgidiau cleddyfa wedi cael i wneud i allu adfer o’r sefyllfa ‘na mor gyflym ag sy’n bosib. Ond fel thema’n testun bydd dim un esgid yn siwtio pawb. Felly os maen bosib ewch i drio cymaint o esgidiau ag sy’n bosib. Peidiwch ofni gofyn ffrind i ally drio esgidiau nhw os maent ddefnyddio’r rhyn meant. Gofynnwch beth maen nhw’n hoffi a chasáu am ei esgidiau ac os fyddant nhw’n awgrymu. Hefyd os oes unrhyw un yn ffansio deisebu Adidas i ail-ryddhau neu ddiweddaru ei esgid cleddyfa, yr Adidas Equipment/Asymmetric fydd gweddill y gymuned Cleddyfa wrth ei fodd. Doedd o ddim yn esgid fydd yn siwtio pawb ond dydych chi ddim yn gweld llawer o esgidiau ble mae’r esgid dde wedi cael i gynllunio’n wahanol i’r un chwyth. Sy’n sylweddol achos mae’r traed yn symud yn wahanol wrth gleddyfa.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s