Troedwaith Cleddyfa: Cam Wrth Gam

Mae troedwaith yn hynod o syml, ond i feistri mae’n cymryd amser, ymarfer ac amynedd. Mae troedwaith hefyd yn ffurf haws i werthuso cleddyfa rhywun felly peidiwch gamgyfrif y fantais o edrych ar droedwaith gwrthwynebwr cyn i chi cleddyfa.

(Rwy’n mynd i ganolbwyntio ar droedwaith syml. Wythnos nesaf efallai wnâi werthuso camu ar draws, neidio a ffurfiau eraill o droedwaith)

Y Ganllaw Cam Wrth Gam;

Camu Ymlaen

Footwork 1

Yn Gyntaf wnewch siŵr eich bod mewn safle En Guard teilwng cyn i chi dechrau Gofynnwch ydy eich gliniau’n blyg? Ydych eich breichiau a choesau yn llac? Ydych chi’n defnyddio cyhyrau’r stumog?

Dylaf safle’r corff edrych debyg i hyn;

Footwork 2

 

Yn Ail symudwch eich coes blaen trwy gic fel y diagram.

 

Footwork 3

Nesaf rydych eisiau glanio’r goes felly bydd y sawdl yn cyffwrdd y llawr. Yn syth rydych chi eisiau trosglwyddo eich pwysedd ymlaen felly fydd gwadn yr esgid nawr ar y llawr. Unwaith mae e yno symudwch eich coes ôl. Yn ddelfrydol ddylai’r pellter fod yn union fel y goes blaen, bydd hyn yn helpu eich cydbwysedd.

Footwork 4

 

Ac yn Olaf cwblhewch y cam.

 

 

Camu yn ôl

Footwork 5

Mae’r dechneg bron gwmws y rhin peth a chamu ymlaen ond y tro yma rydych eisiau arwain gyda’r troed ôl.

Yn Gyntaf wnewch siwr eich fod men safle En Guarde addas.

 

Footwork 6

Yn Ail symudwch eich coes ôl fel y diagram, rydych eisiau ongli felly mae rhan o’r gwadn yn cyffwrdd y llawr.

 

 

Footwork 7

Nesaf trosglwyddwch eich pwysedd am nôl. Wrth wneud hyn symudwch eich coes blaen. Ddylai’r cam am nôl gyda’r coes blaen fod y rhin maent a’r estyniad gyda’r coes ôl. I gwblhau’r cam rhowch eich esgid ôl yn fflat ar y llawr. Yn ddelfrydol ddylai eich coes blaen symud y rhin pellter a’r un ôl i gadw cydbwysedd.

 

A Dyma Ni mae’r cam wedi cael i Footwork 8gwblhau.

 

Awgrymiadau Eraill

• Wnewch siŵr bod pen-glin y goes flaen yn pwyntio ymlaen.
• Codi eich coesau.
• Dysgwch sut i newid cyflymder trwy symyd eich goesau yn gloe. Yn ddelfrydol rydych dim ond eisiau newid maent y camau os ydych yn ceisio osgoi ymosodiad, cyfro pellter hir yn glou neu fel ffurf i stopio rhywun rhag darllen eich troedwaith.
C.P.Y.S = Cadw Popeth Yn Syml
• Defnyddiwch safle Ên Guarde fel sylfaen i greu symudiadau. Fel ffugio, rhagwth, rhagwth ar gam, fleche, pari, pari riposte, ballestra neu eraill.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s