Dydd Gŵyl Dewi: Dyfarnu trwy’r Gymraeg

Yn ddiweddar rydw i wedi bod yn fwy difrifol yn fy agwedd i ddyfarnu bowts cleddyfa. Er enghraifft heddiw roeddwn yng Nghaerdydd yn dyfarnu yn gystadleuaeth Ennill Lle Twrnamaint Ieuenctid Prydeinig. Yno wnes i ddyfarnu llawer o bowts ffwyl. Er ddweud hynny doeddwn i fethu helpu ond meddwl os oedd yn bosib dyfarni yn yr iaith Gymraeg. Yn anffodus dydw i ddim yn gwybod pa mor gymwys bydd hyn gan fy mod yn gallu cyfrif y niferoedd o gleddyfwyr rhugl rwy’n ‘nabod gyda dwy law. Dydw i ddim yn disgwyl chwyldro fel Eic Davies, y dyn wnaeth cyfieithu termau rygbi i’r Gymraeg, hefyd tad Huw Llywelyn Davies. Ond gan fy mod i’n Cymro gwladgarol rwy’n hoff o ffurfiau newydd i hybu’r iaith Gymraeg. Mae’n un o’r rhesymau rydw’n myned ysgrifennu’r blogs yn Gymraeg. Dydy hyn ddim yn dro cyntaf imi feddwl am ddyfarni yn y Gymraeg. Pryd oeddwn ym Mangor wnes i geisio dyfarnu bowt rhwng siaradwyr Cymraeg, ond doedd hyn ddim yn gwbwl difrifol. Rydw i eisiau pwysleisio fy mod i ddim yn Academig am yr iaith Gymraeg felly peidiwch ddisgwyl popeth i fod yn berffaith. Ac fel tarddiad Saesneg bydd rhaid imi fabwysiadu rhai termau, felly bant a ni:

DYYG C

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s