Taflen Poule Rhyngweithiol

Mae Microsoft Excel yn cael i ddefnyddio ar draws y byd i rhedeg cystadlaethau cleddyfa. Hyd yn oed heddiw er bod rhaglennu pwrpasol wedi cael i ryddhau fel Enguarde a Fencing Time. Yn Ionawr wnaeth Microsoft ryddhau fersiwn o Excel i’r Google Play Store felly wnes i feddwl. Bydd e’n bosib creu taflen poule modern? Wrth gwrs mae ‘na ambell i anfantais, yn gyntaf bydd angen tabled ac oherwydd hyn mae rhaid amcan cost, camgymeriadau dynol, glitches a bywyd batri. Ond mae yna fantais o ddyfais gludadwy (dibynnu ar ba dabled fyddwch am ddefnyddio) bydd yn gallu gweithio dangosyddion mewn mater o eiliadau. Gallwch hefyd wneud hyn ar ddyfais Apple gan fod ‘na fersiwn o Excel yn yr App Store.

IMG_20150306_193907856

I greu gwnes i lawr lwytho’r app i’n dabled wedyn creu taflen Excel ar y Cyfrifiadur. Yna es i ati i gynhyrchu tabl sy’n seiliedig ar daflen poule traddodiadol. Wnes i dabl o wyth gyda bylchau ar gyfer enwau a chlybiau’r cleddyfwyr ar yr ochr chwith a rhestr o fuddugoliaethau, pwyntiau sgoriwyd ac addef, dangosyddion a bwlch ar gyfer y canlyniad terfynol ar y dde. Yna wnes i arbrofi gyda fformiwlâu i gynhyrchu’r ffigurau oeddwn angen. Gydag ychydig bach o help ddes i yn hyd i fformiwla “= + SUM (D2: K2)” i alla chyfrif faint bydd y cleddyfwr y rhes uchaf wedi sgorio a “= + SUM (D2: D9)” i gyfrif faint bydd o wedi ildio. I weithio’r dangosydd wnes i gymryd y pwyntiau a dderbyniwyd oddi wrth y rhai sgoriwyd gyda’r fformiwla “= M2-N2”. Yno wnes i sicrhau bob pob rhan o’r tabl yn berthnasol. I allu cyfrif y buddugoliaethau wnes i edrych ar-lein a dod o hyd i ffordd i gyfrif pob 5 yn y tabl gyda’r fformiwla “= COUNTIF (D2: K2,” 5 “)”. Yn anffodus dydw i ddim wedi gweithio ffordd i gyfrif y canlyniadau terfynol felly rwy’n gadael e i’r defnyddiwr. Fel arall allwch lawr lwytho’r ffeil Excel rwyf wedi atodi.

Screenshot_2015-03-08-16-03-37

A dyma ni, un daflen poule sy’n hollol ryngweithiol ac yn barod ar gyfer eich anghenion clwb a chystadlaethau. Taflen Poule Rhyngweithiol

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s