Dyfarniad yr FIE ac Ymhlygiadau Posib

Ar Fehefin 13 2015 wnaeth Pwyllgor Gweithredol y FIE gwahardd llafnau Leon Paul wedi gofannu o 2013-2015 a gwifrau corff bayonet o bob cystadleuaeth. Ond beth ydy hyn yn golygu’n wirioneddol a beth all yr effaith tymor hyr fod? Dyma linc i’r llythyr (mewn Saesneg).

At the FIE SEMI Commission’s recommendation, we have decided to suspend the use of Leon Paul 2013-2015 Epee blades until hearing the final conclusions of the analyses currently underway. The FIE Executive Committee will make a final decision once it has the results of this analysis. Manufacturers are reminded that: – Equipment or changes to equipment not submitted for SEMI Commission approval (earlier version of PBT sabre mask), – Equipment that does not work perfectly in all situations and therefore does not comply with FIE Rules (body wire with bayonet connection), Will not be accepted during equipment controls at FIE competitions. The SEMI Commission will immediately contact manufacturers about this matter.

http://static7.fie.org/uploads/6/31776-lettre%20info%207-15%20ang.pdf

Mae’n werth edrych ar ddyfarniadau’r FIE rhag ofn iddo gael i weithredu drwy gydol y byd.  Er enghraifft y faneg sabr 800N a’r gwahardd i mygydau miswrn. Achos hyn fyddwn ddim yn syn gweld gwahardd llawn i’r llafnau epee Leon Paul yn y dyfodol. Pa mor ymarferol ydy hyn? dydw i ddim yn gwybod. Gan fy mod i hefyd yn anymwybodol sut mae’r llafnau yn methu. Allai tybio maen problem sy’n cael i greu trwy newid yn y proses gweithgynhyrchu. Ond mae hyn yn ddyfaliad pur. Dyma’r safbwynt swyddogol Leon Paul (hefyd yn Saesneg):

These blades have been on sale for 20 years with not a single recorded injury caused by them.

Mae’r gwahaniaeth yn y rhesymeg tu ôl y penderfyniad i wahardd wifrau corff bidog. Fe newidiwyd menig sabr a gwahardd mygydau miswrn yn sgil diogelwch. Gan fod y gwifrau corff bidog wedi cael i wahardd achos cwestiynau am ba mor ddibynadwy ydyn ar y lefel uchaf. Yr ateb fwyaf tebygol i’w bod nhw ddim yn perfformio’n gyson gyda system diwifr newydd mae’r FIE yn defnyddio. Eto mae hyn yn ddyfaliad pur. Oherwydd hyn ni allaf weld unrhyw ôl-effeith mawr oherwydd hyn. Rydym hyd yn oed yn gweld mathau eraill o systemau gwifrau corff yn cael eu gwerthu a’u defnyddio yn rhyngwladol fel gwifr dau bin Ffrangeg a gwifr bidog Eidaleg. Ddylai hyn rhoi popeth mewn cyd-estyn. Er ddweud hynny os ydych yn cleddyfa ar y lefel uchel, neu’n anelu i fod yn y dyfodol. Byddwn yn awgrymu cyfnewid i ddau bin Almaeneg, peidiwch â chymryd y risg. Rwy’n ei ddefnyddio fy hun a dydy o ddim yn anodd cyfnewid os ydych yn gwybod beth i wneud. Er fy mod i heb defnyddio’r system ddau bin Almaeneg newydd gan Leon Paul, mae’r soced i weld yn fwy ymarferol a llai lletchwith na rhai traddodiadol. Ond oes ydych yn cleddyfa yn y DU yn unig, dechreuwr pur yn y DU neu heb unrhyw brofiad arfogaeth flaenorol, hefyd o fewn y DU, defnyddiwch wifren bidog. Oherwydd a ddylai unrhyw beth mynd o’i le mae siawns mwy bydd rhywun gyda chleddyf allwch fenthyg. Oes ydych yn mynd i’r Pencampwriaethau Cleddyfau Cadet a Iau ar y 10-17eg o Orffennaf, mae’r llafnau epee Leon Paul wedi cael eu gwahardd ond bydd gwifrau bidogau yn cael ei ganiatáu. Dydy o ddim yn anodd dyfalu bod nhw’n mynd i defnyddio spools traddodiadol.

Nawr y ddadl am ba wifr sy’n fwyaf dibynadwy, dai pin neu un bidog. Mae dibynnu ar ansawdd y wifren a’r soced. Bydd gwifren rhad sydd wedi cael eu cynhyrchu’n wael byth yn para yn gymarol i un sydd wedi cael i greu’n dda, dim ots pa system ydy e. Yn bersonol rydw i wedi cael profiadau da a drwg gyda’r ddau. Yn dechnegol ni ddylai gwifr bidog para mor hir â gwifr dai pin. Mae mwy o gydrannau sy’n symud, gall y ffynonellau treulio lawr yn achosi iddynt gamfihafio. Er ddweud hynny rydw i wedi gweld rhai yn para am byth. Mae gen i un yn fy mag cleddyfa byddwn ddal i ddefnyddio heddiw os oedd y clip crocodeil heb dorri. Ac oes oeddwn ddim yn rhu diog i soldro un newydd yn eu lle (mae e ar yn rhestr wneud). Rydw i ddal yn ei ddefnyddio ar gyfer gwaith arfogaeth. Ond fe all pethau mynd o’i le gyda gwifrau dai pin. Gall y clipiau cadw cwympo allan, gallant fethu fel gwifren bidog, tra bod mwy o siawns i’r wifren popio allan yn ystod Sabr. Mae’n saff ddweud bod manteision ac anfanteision i’r ddau.

A nawr arolwg gydraddoldeb eleni gan Cleddyfa Prydain (BFA):

https://www.snapsurveys.com/wh/s.asp?k=143086099509

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s