Pencampwriaeth Cleddyfa Cymru ar S4C

Dydy Cleddyfa ddim yn cael i adrodd cymaint fel y mwyafrif o chwaraeon eraill. Er enghraifft Dydd Sul diwethaf wnaeth Richard Kruse ennill medal arian yn Grand Prix Turin ond eto i gyd dydy o ddim wedi cael i adrodd ar wefan Chwaraeon BBC. Dyna pam rwy’n mor falch pam mae cleddyfa yn cael i ddarlledu ar sianel teledu, fel pryd mae’r BBC yn dangos gemau Olympaidd neu pryd mae Eurosport yn dangos uchafbwyntiau o gwpan y byd. Mae e hyd yn oed yn neisiach imi pryd mae e’n Gymraeg. Ar Dachwedd 22, 2015 wnaeth S4C darlledu rhaglen o Glwb oedd gyda darn ar Bencampwriaeth Cleddyfa Cymru. Yn fy marn i wnaethon nhw ddangos dewis da o uchafbwyntiau gan fod yr iaith yn hygyrch i bawb heb unrhyw ystrydebau. Ond peidiwch â chymryd yng ngair amdano, gwyliwch gan fy mod wedi cyfieithu’r rhannau Saesneg ar y gwaelod.

0:38 Mr Ridsdale yn siarad, “Mae gennym gystadleuaeth chwe arf o’n blaenaf a tua thri chant a phumdeg o bobl rhwng y ddau ddydd. Fe fyddwn yn gwobrwyo pobl am sabr dynion, sabr merched, ffwyl ac epée. A fydd chwe phwynt pencampwriaeth ar gael dros y penwythnos. Felly rwy’n gobeithio am ganlyniadau da a gornest dda.”

3:24 Costanza yn siarad, “Rwy’n plest iawn gyda sut wnes i gleddyfa. Oedd yn ddydd da”

3:50 Glen yn siarad, “Cefais lawer o fowtiau anodd, ben dant yn y tri deg dau, un deg chwech olaf. Os ydych yn cael i ddal nôl mae’n gallu effeithio egni. Ond wnes i fwyta llawer o olewydd heddiw.”

8:16 Tom yn siarad, “Os mae’r dyfarnwr yn galw hault mae rhaid i chi stopio, ac yn fy marn i wnaeth e daro fi ar ôl i’r dyfarnwr galw hault. Ni ddylai fod wedi cael i ganiatáu ond wnaeth y dyfarnwr ddim cytuno. Sy’n torri’r galon achos wnes i bopeth iawn yn dactegol ac yn y funud olaf daeth e mewn, wnaeth y dyfarnwr weld e un ffordd ac rwy’n siŵr bydd y mwyafrif yn anghytuno.”

8:39 Matt yn siarad, “Rownd derfynol agos, 15-14 ond rwy’n falch iawn. Sais yn dod i Gaerdydd i guro’r Cymro a mynd adre gyda’r tlws. Dydd eithaf da.”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s