Cleddyfa: Pa bwriad?

Maen nhw’n ddweud eich bod yn gallu dehongli unrhyw symudiad mewn cant ac un wahanol ffurf. Ac mae hynny’n wir am gleddyfa. Dim ond i chi weld y dadleuodd rhwng pobl a’r draws y byd ar fideos YouTube a Negesfyrddau ynglŷn pwyntiau a beth sy’n cyd-fynd a’i ddehongliad o’r “right of way”. Ond i fod yn gwbl onest dydy rheolau Cleddyfa ddim yn anodd, hyd yn oed os ar adegau mae’n edrych fel dau berson yn siglo cleddyfau heb reolaeth.

Wrth inni edrych ar symudiad Cleddyfa mae rhaid cwestiynu bwriad y cleddyfwyr yn gyd-destun yr wrthwynebwr. Er enghraifft ydy’r Cleddyfwr ar y dde yn bwriadu taro’r un ar y chwyth?

jakflc

Nid yn unig ydy o’n symud tuag at y gwrthwynebwr. Rydych hefyd yn gallu gweld e’n ymestyn ei fraich. Mae hyn yn cyd-fynd â’r diffiniad FIE o ymosodiad.

“The attack is the initial offensive action made by extending the arm and continuously threatening the opponent’s target, preceding the launching of the lunge or fleche (cf. t.56ss, t.75ss).”

Ond beth fydd yn digwydd os mae’r gwrthwynebwr hefyd yn ymosod?

Wel fe all ddau beth digwydd. Os mae’r ymosodiadau yn digwydd y rhin amser fel yr enghraifft yma:

1fkgo_

Does neb yn cael pwynt.

[Rwy’n defnyddio sabr yn fwriadol achos bod ymosodiadau cydamserol yn digwydd yn fwy aml. A hefyd i atgoffa, er bod rheolau sabr yn wahanol i ffwyl mae egwyddorion right of way yr un peth]

Neu yn ail bod ffyrdd i allu gwahaniaethu’r ymosodiadau fel un cleddyfwr yn dechrau cyn y llall.

hyf2fk

Mae hyn i weld yn dynn ond wrth edrych yn ofalus allwch chi weld y ddau gleddyfwr yn paratoi. Mae’r cleddyfwr ar y dde wedyn yn dechrau ymosod ac mae’r un ar y chwyth yn ymateb felly pwynt i’r dde.

Weithiau mae rhaid i chi ddilyn pwy sydd yn ymosod a pwy sy’n gwrthymosod.

vd34br

Wrth edrych ar y symudiad, dydy’r cleddyfwr ar y chwyth byth yn colli’r right of way. I ddechrau’r symudiad mae’n taro cleddyf y gwrthwynebwr tair gwaith, wedyn mae’n wneud dau disengage cyn gorffen y symudiad. Yr unig peth mae’r gwrthwynebwr yn wneud ydy gwrthymosod felly pwynt i’r chwyth.

Oes modd i’r amddiffynnydd allu ail ennill y right of way?

Oes, un ffurf ydy gwneud siŵr bod y gwrthwynebwr yn methu. Er enghraifft trwy gamu yn ôl wedyn dechrau ymosod eich hunain.

coxex7

Eto rydw’n defnyddio sabr fel esiampl. Mae’r ddau gleddyfwr yn dechrau’r un amser. Wedyn mae’r un ar y dde yn parhau i ymosod ac ennill y right of way. Mae’r cleddyfwr ar y chwyth yn camu yn ôl ac yn gwneud i’r gwrthwynebwr methu. Wedyn mae’n dechrau ymosod ac yn ail ennill y right of way cyn taro. Pwynt chwyth.

Ffurf arall ydy trwy bario.

xoyrlv

Yn yr esiampl yma mae’r cleddyfwr ar y dde yn ennill y right of way trwy ymosod. Mae’r cleddyfwr ar y chwyth yn blocio’r cleddyf trwy parry cylchol sixte a gorffen y symudiad gyda riposte.

np1lkx

Mae’r symudiad yma yn fwy cymhleth gan fod mwy o bethau yn digwydd. Yn gyntaf mae’r cleddyfwr ar y dde yn ymosod, felly fe sydd gyda’r right of way. Mae’n methu wedyn mae’r cleddyfwr ar y chwyth yn ennill y right of way. Mae’r cleddyfwr ar y dde yn pario, does dim riposte. Wrth gamu yn ôl mae’r cleddyfwr ar y dde yn parhau i ymosod ac yn ail ennill y right of way. Mae’r cleddyfwr ar y dde wedyn yn pario cleddyf y gwrthwynebydd, ennill y right of way, ac wedyn taro trwy riposte. Pwynt De.

Ffurf arall ydy defnyddio pwynt mewn lein, fel hyn:

ymug3w

Difyniad y FIE o bwynt mewn lein (point in line) ydy:

“The point in line position is a specific position in which the fencer’s sword arm is kept straight and the point of his weapon continually threatens his opponent’s valid target (cf. t.56.3.a/b/c, t.60.4.e, t.60.5.a, t.76, t.80.3.e, t.80.4.a/b).”

Ond mae pwynt mewn lein yn gallu bod yn dacteg llawn risg. Ben dant os fydd y gwrthwynebwr yn cymryd neu daro’r cleddyf.

jpj9sk

Mae hefyd ffordd i allu sgorio pwyntiau wrth fynd yn erbyn y right of way.

Er enghraifft wrth ymosod sydd wedi cael i amseru.

izook6

Obeithio bod yr ymosodwr yn methu. (Beat attack yn yr achos yma)

kmfkz

Neu daro’r gwrthwynebwr wrth gamu yn ôl pam mae’n baratoi.

ogpdgz

Hefyd diolch i Fencing JapanFIE Fencing Channel a CyrusofChaos ble wnes i ddwgyd y lluniau a hefyd i Make A Gif.com ble wnes i droi nhw mewn i Gifs.

Ac yn olaf i Mike Selig o fencingforum.com who inspired me to write this post.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s