Cleddyfa/Fencing

PictureFi yn sgorio pwynt wrth wneud Epée, wnes i ffugio i’r dde denu’r parry, datgyweddu o dan y cleddyf a tharo’r fraich.

Me scoring a hit in Epée, I feinted to the right drew the parry, disengaged under his blade and hit the arm.


Picture

Yr un arf ond gwrthwynebwr gwahanol, dal ddim yn hoffi beth mae’n goes ôl yn i wneud, ymddaliad anghywir. Ond ergyd dda.

Same weapon but a different opponent, still not liking what my back foot is doing here, posture’s all wrong. Nice hit though.


Picture

Arf fwy cyfarwydd, fi yn wneud sabr yn Gystadleuaeth Prifysgolion Cymru 2011. Fi ydy’n beirniad fwyaf llym, mae’r ongl rwy’n dal y cleddyf yn anghywir. Mi ddylai’n fraich fod yn sythach. Hefyd rwy’n cymerid dim ond Leda oedd wedi sylwi fod yn wifren pen wedi torri.

More familiar territory me fencing sabre at the 2011 Welsh Uni Championships. I’m my harshest critic, the angle I’m holding the sword is wrong while my arm should be straighter. Also I presume Leda’s the only one who’s noticed my headwire’s broken.


Picture

Fi yn sgorio yn Gystadleuaeth Sabr Rhyngol Lerpwl yn 2011. Mae rhaid imi edrych mewn i’n goes ôl.

Me scoring a hit at the Liverpool Intermediate Sabre Competition in 2011. I really need to get that back foot looked at.


Picture

Mae hynny’n well, fi yn cleddyfa ffwyl yn Gystadleuaeth Gyfeillgar Caer. Ddim yn sicr pam mae’n gleddyf wedi aneli tuag at droed Neil. Rwy’n falch fy mod i wedi stopio’r fraich fel tebot peth oeddwn i’n arfer wnaed.
That’s more like it, me doing foil at the Chester Friendly. Not sure why my foil’s pointed towards Neil’s foot, at least I’vegrown out of that left hand like a teapot thing that I did back then.

Picture

Ac er mwyn comedi, Natalie yn chaso fi ar draeth Benllech gyda sabr wedi wneud allan o sbwng. 

And finally for comedic effect Natalie chasing me with a foam sabre on Benllech beach.

 

Beth bynnag, rhowch gynnig i gleddyfa mae’n sbort gwych ac rydych yn gallu taro pobl gyda darnau o ddur!!! 

Anyway try fencing, it’s a great past time and you get to legally hit people with metal objects!!!

Picture

Gethin ap Phylip
Clwb Cleddyfa Prifysgol Bangor/Bangor University Fencing Club
Tîm Capten y Dynion 2011-12 & Swyddog Hyrwyddol 2010-12
Men’s Team Captain 2011-12 & Promotions Officer 2010-12
Clwb Cleddyfa Dref Llambed/Lampeter Town Fencing Club

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s